Loading...

Executive coaching – sesja

Sesja executive coaching przeznaczona dla przedsiębiorców, członków zarządów, menedżerów wyższego szczebla firm z sektora MMSP. Odbywa się we wcześniej ustalonych godzinach. Forma pracy: on-line, telefonicznie, osobiście (Wałbrzych, Świdnica, Szczawno-Zdrój). Sesja trwa 60-90 minut.

750,00  + VAT

Opis

Ten rodzaj coachingu wykorzystywany jest przede wszystkim jako metoda rozwojowa dla top managerów przy wykorzystaniu wsparcia coachów zewnętrznych (spoza firmy). Dotyczy on różnych obszarów funkcjonowania managera.

Executive coaching – korzyści:

·  Korzyści odnosi tutaj nie tylko sam coachowany menedżer, odnoszą je również jego podwładni i przełożeni oraz cała organizacja.

·  Menedżerowi łatwiej jest usystematyzować wiedzę i skupić swoje myślenie na priorytetach.

·  Praktyka rynkowa oraz przeprowadzone badania pokazują, że wyższa kadra menedżerska dzięki zastosowaniu tej metody efektywniej osiąga wybrane cele niż dzięki udziałowi w szkoleniach.

·  Jednym z kluczowych czynników sukcesu w procesie executive coachingu jest uważna identyfikacja celów wskazanych przez organizację oraz powiązanie ich z celami  menedżera. Dzięki temu zapewniamy holistyczny rozwój całej organizacji.

·  Ustalenie z menedżerem i organizacją sposobu pomiaru realizacji celów osadza coaching w procesach biznesowych. Zarówno coach, organizacja oraz klient wiedzą, co chcą osiągnąć i jakie będą efekty ich działań. Daje to podstawy do uzyskania miarodajnych wyników zastosowania procesu executive coachingu.

Loading...

Executive coaching – sesja

Sesja executive coaching przeznaczona dla przedsiębiorców, członków zarządów, menedżerów wyższego szczebla firm z sektora MMSP. Odbywa się we wcześniej ustalonych godzinach. Forma pracy: on-line, telefonicznie, osobiście (Wałbrzych, Świdnica, Szczawno-Zdrój). Sesja trwa 60-90 minut.

Cena:

750,00  + VAT

Klienci, którzy kupili tę usługę byli zainteresowani również: