Loading...

Executive coaching – pakiet

Standardowa formuła executive coaching – pakiet to 7 sesji trwających zazwyczaj 1,5 godziny. Częstotliwość sesji to jedno spotkanie raz na 2-4 tygodnie. Pakiet executive coaching przeznaczony dla przedsiębiorców, członków zarządów, menedżerów wyższego szczebla firm z sektora MMSP. Odbywa się we wcześniej ustalonych godzinach. Forma pracy: on-line, telefonicznie, osobiście (Wałbrzych, Świdnica, Szczawno-Zdrój). Każda sesja trwa 60-90 minut.

4.760,00  + VAT

Opis

Ten rodzaj coachingu wykorzystywany jest przede wszystkim jako metoda rozwojowa dla top managerów przy wykorzystaniu wsparcia coachów zewnętrznych (spoza firmy). Dotyczy on różnych obszarów funkcjonowania managera.

Executive coaching – korzyści:

  • Korzyści odnosi tutaj nie tylko sam coachowany menedżer, odnoszą je również jego podwładni i przełożeni oraz cała organizacja.
  • Menedżerowi łatwiej jest usystematyzować wiedzę i skupić swoje myślenie na priorytetach.
  • Praktyka rynkowa oraz przeprowadzone badania pokazują, że wyższa kadra menedżerska dzięki zastosowaniu tej metody efektywniej osiąga wybrane cele niż dzięki udziałowi w szkoleniach.
  • Jednym z kluczowych czynników sukcesu w procesie executive coachingu jest uważna identyfikacja celów wskazanych przez organizację oraz powiązanie ich z celami  menedżera. Dzięki temu zapewniamy holistyczny rozwój całej organizacji.
  • Ustalenie z menedżerem i organizacją sposobu pomiaru realizacji celów osadza coaching w procesach biznesowych. Zarówno coach, organizacja oraz klient wiedzą, co chcą osiągnąć i jakie będą efekty ich działań. Daje to podstawy do uzyskania miarodajnych wyników zastosowania procesu executive coachingu.

Loading...

Executive coaching – pakiet

Standardowa formuła executive coaching – pakiet to 7 sesji trwających zazwyczaj 1,5 godziny. Częstotliwość sesji to jedno spotkanie raz na 2-4 tygodnie. Pakiet executive coaching przeznaczony dla przedsiębiorców, członków zarządów, menedżerów wyższego szczebla firm z sektora MMSP. Odbywa się we wcześniej ustalonych godzinach. Forma pracy: on-line, telefonicznie, osobiście (Wałbrzych, Świdnica, Szczawno-Zdrój). Każda sesja trwa 60-90 minut.

Cena:

4.760,00  + VAT

Klienci, którzy kupili tę usługę byli zainteresowani również: