Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych VCC

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych danego podmiotu, księgowanie operacji finansowych, analizy zdarzeń finansowych.

Szczawno-Zdrój

ul. Szczawieńska 2

I zjazd:
05–06.09.2020
II zjazd:
17–18.10.2020
III zjazd:
23-25.10.2020

Egzamin VCC

Dlaczego Petra Consulting?

PETRA CONSULTING jest firmą z 17-letnią tradycją, zajmującą się przygotowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych projektów biznesowych. Nasza misja to: „Kompetencje wspierają rozwój” dlatego nasze działania realizujemy z pasją i zaangażowaniem. Stawiamy na jakość usług, posiadamy Certyfikat ISO 9001-2015 w zakresie szkolenia i doradztwa, coachingu i mediacji oraz Zarządzanie Projektami. Jesteśmy pierwszą na Dolnym Śląsku Akademią Edukacyjną VCC i Partnerem Egzaminacyjnym VCC. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego prowadzimy szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje. Zapraszamy osoby, które stawiają na rozwój swoich kompetencji oraz szukają nowych rozwiązań dla siebie i zespołu w oparciu o wiedzę Praktyków.

Czego się dowiesz?

Zdobędziesz aktualną wiedzę dotyczącą spraw rachunkowo-finansowych (zaktualizowaną na obecny stan prawny).
Dowiesz się w jaki sposób tworzyć zestawienia obrotów i sald.
Poznasz sposoby ewidencjonowania operacji gospodarczych, oraz jak obliczać VAT.
Będziesz wiedzieć w jaki sposób tworzyć sprawozdania finansowe i zarządzać księgami rachunkowymi.

Dla kogo to jest?

Szkolenie dotyczące spraw rachunkowo-finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć, bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Dla pracowników działów finansów i rachunkowości.
Dla kadry kierowniczej i pracowników, którzy odpowiadają bądź będą odpowiadać za przygotowanie analiz finansowych.
Dla właścicieli firm.
Dla osób, które planują uzupełnić, podwyższyć, bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Program

Moduł 1

Istota i funkcje rachunkowości

 • Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości
 • Podstawowe regulacje prawne
 • Zasady rachunkowości
 • Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

Moduł 2

Elementy ksiąg rachunkowych

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Dowód księgowy
 • Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych

Moduł 3

Dokumenty opisujące zasady rachunkowości

 • Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Dokumentacja związana z inwentaryzacją
 • Sprawozdawczość finansowa 

Moduł 4

Aktywa jednostki gospodarczej

 • Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych
 •  Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych
 • Metody wyceny zapasów materiałów i towarów

Moduł 5

Pasywa jednostki gospodarczej

 • Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych
 • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych

Moduł 6

Koszty i przychody

 • Zyski i straty, wynik finansowy
 • Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym

Moduł 7

Istota i funkcje podatku dochodowego

 • Przychody opodatkowane i zwolnione
 • Koszt uzyskania przychodu
 • Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
 • Podstawa opodatkowania dochodu. Deklaracje podatku dochodowego

Moduł 8

Podatnicy i przedmiot opodatkowania

 • Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Deklaracje podatku VAT

Moduł 9

Programy komputerowe rachunkowo-finansowe

 • Dekretowanie operacji gospodarczych
 •  Ewidencja środków finansowych
 •  Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US
 • Wycena i ewidencja materiałów. Bilans oraz rachunek zysków i strat

Prowadzący

Marzena Stokłosa

Certyfikowana trenerka Petra Consulting. Menedżerka z kilkunastoletnim doświadczeniem, ukończyła Wydział Zarządzania i Informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej, audytu wewnętrznego, Lean Management, menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikaty Ministerstwa Finansów: księgowy oraz audytor wewnętrzny. Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmą o złożonej strukturze organizacyjnej, rozproszonej terytorialnie, zatrudniającej ponad 1000 pracowników. Jest praktykiem w dziedzinie HR oraz specjalistą w obszarze zarządzania procesowego, szczupłego zarządzania – Lean Management. Trener i egzaminator VCC w obszarze Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz rachunkowo-finansowych.
Rozwiń opis >

Co mówią klienci?

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych VCC

Szczawno-Zdrój

ul. Szczawieńska 2

I zjazd:
05–06.09.2020
II zjazd:
17–18.10.2020
III zjazd:
23-25.10.2020

Egzamin VCC

Weź udział w szkoleniu

• Udział w 72 – godzinnych warsztatach prowadzonych przez praktyków
• Materiały szkoleniowe
• Poczęstunek podczas przerwy kawowej, lunch
• Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
• Egzamin VCC – po zdaniu międzynarodowy certyfikat VCC

Cena:

3.694,00  + VAT