• Kim jest mentor / trener / coach — różne role, różne kompetencje