Twoja historia, czyli podkreśl swój wyróżnik odpowiednią narracją — zaintryguj, przyciągnij, zarezonuj z klientem